Loonadministratie

Hier volgt een opsomming van onze diensten met betrekking tot het uitbesteden van loonadministratie en salarisverwerking:

  • Het aanleggen en bijhouden van personeelsdossiers;
  • Het aanmelden van uw medewerkers bij de Belastingdienst en eventueel pensioenfondsen;
  • Het verzorgen van de periodieke salarisverwerkingen;
  • Het aanleveren van de periodieke loonjournaalposten;
  • Het verzorgen van de aangiften loonheffingen;
  • Het verzorgen van ziekmeldingen;
  • Het verzorgen van de jaarafsluiting;
  • Het controleren van de voorschotnota's en afrekeningen van het eventuele pensioenfonds en dergelijke;
  • Het maken van arbeidsovereenkomsten;
  • Uiteraard volgen wij nauwgezet de ontwikkelingen in de fiscale wetgeving en in de cao's, zodat wij u tijdig op wijzigingen kunnen attenderen.

Lees meer over accountancy, administratieve dienstverlening, fiscale dienstverlening en onze overige dienstverleningen.