Accountancy

Heeft u dringend een accountant of adviseur nodig? Hieronder volgt een opsomming van onze diensten voor het M.K.B:

  • De controle en samenstelling van jaarrekeningen door een accountant;
  • Tussentijdse rapportages;
  • Analyse van de uitkomsten zoals deze blijken uit de jaarrekeningen en tussentijdse rapportages;
  • Het opstellen van prognoses, waarbij ook uw liquiditeitsbehoefte in beeld wordt gebracht;
  • Advisering bij investeringen en financieringen door een accountant adviseur;
  • Begeleiding bij overnames, fusies, reorganisaties en dergelijke;
  • Begeleiding bij verkoop en bedrijfsopvolging;
  • Het opstellen van een ondernemersplan;
  • Verzorgen van de voor publicatie benodigde jaarrekening ten behoeve van de Kamer van Koophandel.

Lees meer over administratieve dienstverlening, fiscale dienstverlening, loonadministratie en onze overige dienstverleningen.